Han som varnar för de otrognas högtider är en Mudjâhid

Religionens imamer har förbjudit högtider som har innoverats av vissa människor och som inte alls hör till de otrognas högtider. Exempel på det är deras innovationer i samband med ´Âshûrâ’, Radjab, natten till halva Sha´bân och dylikt. De lärda har förbjudit de böner, samlingar, matlagningar, utsmyckningar och annat som äger rum under dem – vad skall då sägas om hedningarnas högtider?

Han som förbjuder dessa synder hör till dem som lyder Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och kämpar för Allâhs sak.

Makthavaren måste vara hård när han förbjuder muslimerna allt som innebär upphöjning av de kristna såsom tiggeri utanför deras dörrar eller arbete för dem. Enligt en av Ahmads åsikter är att det är förhatligt att arbeta för de kristna och det är Mâliks rättsskola.