Han avrättar magikern?

Fråga: Det har rapporterats hur vissa följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) avrättade magiker. Får vilken muslim som helst avrätta en magiker om han råkar på honom eller är det specifikt för makthavaren?

Svar: Det är specifikt för makthavaren. Därtill skall det komma en dom från domstolen. Det är ingen kaotisk fråga. Det är en föreskriven domstol som ger en sådan dom varpå makthavaren verkställer den.