Håll dig till de stora lärda under prövningar

De lärda är kunnigast om prövningar och ondska. Ingen kan särskilja och begrunda prövningar som de. al-Hasan al-Basrî sade:

Den lärde känner igen prövningen när den är på väg medan den olärde känner den först när den har varit.”1

Därför måste lekmän och studenter hålla sig till de lärda med djupt rotad kunskap i tid av prövningar. De skall inte ta beslut, instruera människor och ta ställningar innan de lärda gör det. Med prövningar uppstår misstag. Prövningar kräver mycken kunskap, precis förståelse och djup urskiljningsförmåga. Det är något lekmännen saknar i jämförelse med de lärda. Den som saknar något kan inte heller ge det.

Man måste ha i åtanke att inte alla som kallar sig eller kallas för ”lärda” är lärda med djupt rotad kunskap. Sådana lärda kännetecknas av egenskaper. En är att de följer Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse. De följer inte vilsna sekter, partier och grupper. En annan är att de är stabila som berg. Prövningar gör dem bara mer rotade och stabilare på sanningen och kallet till den. De skiftar inte religion och ställning titt som tätt kontra sektanhängare som anammar bara det som främjar deras sekt och inte annars.

1Hilyat-ul-Awliyâ’ (9/24).