Grundskolelärare befaller kärlek till alla religioner

Fråga: I lågstadiet sade vår lärare att det är obligatoriskt att ha kärlek till icke-muslimer som de kristna och andra eftersom Allâh (ta´âlâ) sade:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

”Ni har er tro – och jag har min tro!”1

Han sade att det betyder att det är upp till var och en att välja religion. Vad är domen för ett sådant uttalande?

Svar: Det säger endast den okunnige eller den som okunnigt vågar ge sig på Allâhs Sharî´ah. Allâh sade:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

”Du kan inte finna människor som tror på Allâh och den Yttersta dagen och som söker vänskap med dem som trotsar Allâh och Hans sändebud.”2

Judarna trotsade Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De sade att Allâhs två händer är fastbundna, att Allâh är fattig och att de är rika och att ´Uzayr är Allâhs son. De kristna sade att Messias är Allâhs son och att Allâh är en treenighet. Den som älskar dessa och säger ”Ni har er tro – och jag har min tro” har varit olydig mot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi är ålagda att hata och ha fientlighet till Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fiender.

1 109:6

2 58:22