Fyra strider innan Domedagen

Författare: Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj
an-Nîsâbûrî
Källa: Sahîh Muslim (2900)
publicerad
01.01.2008

2900 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Djarîr bin ´Abdil-Malik
bin ´Umayr berättade för oss, från Djâbir bin Samurah, från
Nâfi´ bin ´Utbah som sade:

”Vi var tillsammans med Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) under en strid. Rätt som det
var, kom det ett folk från väster till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam). De var klädda i yllekläder. De stod upp medan Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt ned. Jag sade till mig själv att
jag borde ställa mig mellan dem så att de inte mördar honom. Därefter
tänkte jag att det kanske råder en hemlig konversation mellan dem.
Slutligen ställde jag mig mellan dem. Jag kommer ihåg fyra ord från
honom och jag kan räkna upp dem på mina fingrar. Han (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Ni kommer att strida på
den Arabiska halvön och Allâh kommer att låta er erövra den. Därefter
kommer ni att strida mot perserna och Allâh kommer att låta er besegra
dem. Därefter kommer ni att strida mot romarna och Allâh kommer att låta
er besegra dem. Därefter kommer ni att strida mot ad-Dadjdjâl och Allâh
kommer att låta er besegra honom.”

Nâfi´ sade:

”Djâbir! ad-Dadjdjâl kommer inte
att komma ut förrän romarna har besegrats.”