Fru ´Â’ishah och Fru Fâtimah

Fråga: Det finns lärda i dag som säger att uttryck som Fru1 (السيدة) ´Â’ishah eller Fru (السيدة) Fâtimah är innoverade och syftar på feminism. De menar att de skall kallas för de troendes mödrar.

Svar: Att det är korrekt att kalla dem för de troendes mödrar är solklart. Det är dock mycket problematiskt att säga att det inte är tillåtet att säga exempelvis Fru ´Â’ishah eller Fru Fâtimah, ty de är ju fruar. Alla troendes mödrar är fruar. Dock skall profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och döttrar inte alltid kallas för det. De skall kallas så ibland för att deras position skall klargöras.