Friska hjärnor avfärdar förvrängning

När vi vet och tror på det, undkommer vi tolkningen, förnekelsens blindhet och jämförelsens och liknelsens idioti varefter vi bekräftar vår Herres (subhânah) höghet och resning över tronen på ett sätt som tillkommer Hans majestät och väldighet. Sanningen är klar i den frågan och accepteras av hjärtan.

Friska hjärnor avfärdar förvrängning. Exempel på en sådan förvrängning är att tolka resningen som erövring och annat.

Passivitet i frågan är ignorans och inkompetens. Herren (ta´âlâ) har ju berättat för oss att Han har dessa egenskaper så att vi skall känna Honom via dem. Således är det inte meningen att vi skall vara passiva i den bemärkelsen att vi varken bekräftar och nekar. Han har endast beskrivit Sig själv för att vi skall bekräfta det som Han har beskrivit Sig själv med. Alltså skall vi inte vara passiva. Även liknelse och jämförelse är idioti och okunnighet.

Den som Allâh (ta´âlâ) vägleder till bekräftelse utan förvrängning, föreställning och passivitet har gjort det fordrade – om Allâh (ta´âlâ) vill.