Från de otrogna till al-Ikhwân al-Muslimûn

Fråga: Vad är domen för strejker, manifestationer, demonstrationer och val?

Svar: Det är en efterapning av islams fiender. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade rätt när han sade:

Ni kommer att följa dem som levde innan er liksom fjädrarna på pilen. Om de hade gått in i en ödlegrop skulle ni ha följt efter.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Judarna och de kristna?” Han svarade: ”Vem annars?”1

Det är en efterapning av islams fiender. Låt dem nämna en autentisk demonstration som hölls av Abû Bakr i Haram. Låt dem nämna en autentisk demonstration som hölls på ´Alî bin Abî Tâlibs och Mu´awîyahs tid. Låt dem nämna en demonstration som hölls på Banû Umayyahs eller Banûl-´Abbâs tid. De har kommit från islams fiender och anammats av al-Ikhwân al-Muslimûn.

al-Ikhwân al-Muslimûns kall är en prövning. Så fort något kommer från islams fiender välkomnar de det, oavsett om de hör talas om demonstrationer eller skådespel. De antar allt som kommer från islams fiender. Antingen kommer de med ett tvivel eller också ljuger de.

al-Qaradhâwî – må Allâh skära av hans tunga och läppar – uppmanade kvinnor till skådespel. Fy på dig! Allâh, straffa al-Qaradhâwî som har rivit eller bekrigat mycket av religionen. Han kan inte komma med något bevis från Allâhs religion.

az-Zindânî uppmanar stackars jemenitiskor att medverka vid klanmöten i Jemen.

1al-Bukhârî (4356) och Muslim (2669).