Fotografering av lik

Fråga: Vissa studenter tillåter att likets ansikte avtäcks för fotografering. Därefter sparas bilden som minne. Ty liket är numera själlöst. Är det korrekt?

Svar: Det är falskt. Det är inte tillåtet att avtäcka liket och fotografera det så länge det inte handlar om en säkerhetsåtgärd. I så fall är det harmlöst. Att göra det för minnets skull är förbjudet och otillåtet.