Förtal av hedningar

al-Bukhârî sade:

36 – Kapitel om att leda folket i bön efter att dess har gått ut

596 – Mu´âdh bin Fadhâlah berättade för oss: Hishâm berättade för oss, från Yahyâ, från Abî Salamah, från Djâbir bin ´Abdillâh som sade:

På Khandaq-dagen kom ´Umar bin al-Khattâb efter att solen gått ned och började förtala Qurayshs otrogna. Han sade: ”Allâhs sändebud! Jag höll på att be ´Asr precis när solen höll på att gå ned.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag svär vid Allâh att jag har inte har bett den.” Vi begav oss till Buthân1. Både han och vi tvådde oss till bönen. Han bad ´Asr efter att solen gått ned. Därefter bad han Maghrib.”2

Hadîthen tillåter förtal av hedningar. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) brukade förbanna de otrogna i Qunût och säga:

Allâh! Förbanna de otrogna!”3

Innan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog förbannade han judarna och nasaréerna och sade:

Må Allâh förbanna judarna och nasaréerna. De gjorde sina profeters gravar till böneplatser.”4

1Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”Buthân är en dal i Madînah.” (Fath-ul-Bârî (2/62))

2Muslim (631).

3al-Bukhârî (797) och Muslim (296).

4al-Bukhârî (436) och Muslim (531).