Förhållandet till amerikanarna som förnedrade Qur’ânen i Irak

Fråga: Det talas mycket i dag1 om hur vissa av den här religionens fiender har förnedrat Qur’ânen. Det har kommit fram bilder hur vissa amerikanare i Irak ritar kors i Qur’ânen och lägger dem i moskéerna. Vi skulle vilja ha instruktioner från Shaykhen om hur man skall förhålla sig till dessa som förnedrar islam och muslimerna.

Svar: Hoppas ni på att judarna och de kristna skall respektera Qur’ânen? De respekterar inte Qur’ânen. Det finns inget som de hatar så mycket som Qur’ânen. De hatar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mer än någon annan skapelse. Förvånas inte över deras handling.

Däremot skall man förvånas över hur vi kan lita på dem och ha en bra tanke om dem när de är våra fiender och fiender till vår Herre, vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och vår bok!

Således måste vi akta oss för dem och hata och avsky dem för Allâhs sak. Det är vår plikt i förhållande till dem.

1Frågan ställdes 1426-04-10/2005-05-18.