Förbudet i att tvista kring Qur’ânens mindre tydliga verser

Författare: Imâm
Abû Bakr al-Âdjurrî
Källa: ash-Sharî´ah, sid. 81-82
Dâr al-Kitâb al-´Arabî
publicerad
28.01.2008

52 – as-Sâ’ib bin Yazîd sade:

”Det kom en grupp människor till ´Umar bin al-Khattâb (radhiya
Allâhu ´anh) som sade: ”Du troendes ledare! Vi träffade en man som ställer
frågor om Qur’ân-tolkning.” Han sade: ”Allâh, låt mig träffa
honom.” En dag när ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) lagade frukost åt
människorna, kom det in en man med en turban på huvudet och satte
sig ned för att äta. När han väl hade ätit klart, sade han: ”Du troendes
ledare:

وَالذَّارِيَاتِ
ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ
وِقْرًا

”Vid (vindarna) som
sprider damm, och (molnen) som bär tunga vikter av vatten.” (51:1-2)

Då sade ´Umar (radhiya Allâhu ´anh): ”Är det du som
är han?” Därefter reste han sig upp mot honom och tog av honom kläderna.
Sedan började han prygla honom till dess att mannen tappade sin turban.
Därefter sade han: ”Jag svär vid Honom i Vars Hand ´Umars själ ligger!
Hade jag funnit ditt huvud vara rakat, skulle jag ha halshuggit dig. Klä
på honom! Sätt honom sedan på en kamel och kör ut honom till
dess att ni kommer fram till hans land. Låt honom därefter säga
[om sig själv]: ”Subaygh sökte kunskap och felade.” Efter att ha varit
sitt folks ledare, kvarblev han i detta förnedrande tillstånd till
dess att han dog.”

53 – Om en person ställer frågan: ”Betyder detta att
den som frågar om

وَالذَّارِيَاتِ
ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ
وِقْرًا

”Vid (vindarna) som
sprider damm, och (molnen) som bär tunga vikter av vatten.” (51:1-2)

 förtjänar att pryglas, straffas och bojkottas?” sägs det:

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) pryglade inte honom pga. denna
fråga han ställde. När ´Umar fick reda på hans frågor
om de mindre tydliga verserna i Qur’ânen, visste redan innan han träffade
honom att mannen hade satts på prövning. Han hade alltså sysselsatt
sig med något som inte medför någon som helst nytta. ´Umar
visste att det var bättre för honom att han sysselsatte sig med kunskap
som handlar om det lovliga och olovliga, och om sändebudets (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) Sunnah. Då ´Umar fick reda på att han hade
sysselsatt sig med onyttiga frågor, bad han sin Herre att Han låter
honom träffa mannen så att han kan straffa honom och varna för honom.
Detta berodde på att mannen var en ledare som måste tappa
greppet om sitt folk i denna fråga, såväl som i andra. Följaktligen
lät Allâh honom träffa mannen.

54 – Det rapporteras från ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya
Allâhu ´anh) att han en dag hade sagt:

”Fråga mig!” Då reste sig Ibn-ul-Kaww⒠upp och
sade: ”Vad är det för svarta fläckar på månen?” ´Alî sade
då: ”Må Allâh döda dig! Fråga för att lära dig, inte
för att göra till dig! Skall du inte fråga om något som gagnar
detta liv eller livet efter detta?”