Förbannad feminism

Ni kvinnor som försöker vara som män på alla plan skall veta att ni är maskulina kvinnor och därmed förbannade enligt Qur’ânen och Sunnah. Detsamma gäller feminina män. Poeten hade rätt när han sade:

Det är konstigt med maskulina kvinnor

men än konstigare med feminina män

Denna otrogna, felaktiga och usla teori som förespråkar könsjämställdhet på alla plan och som motstrider sinnet, intellektet, den himmelska uppenbarelsen och Skaparens föreskrift, är osund och destruktiv mot människosamhället. Det ser alla som inte har bländats av Allâh (ta´âlâ). Allâh har försett kvinnan med särskilda egenskaper för att vara med om att bygga människosamhället och som ingen annan är lämpad för. Det är hon som är havande, föder, ammar, uppfostrar barnen och tar hand om hemmet där hon lagar mat, degar, städar och annat. Dessa uppgifter som hon bistår människosamhället med gör hon under täckelse och uppsikt, kyskhet och bibehållen ära och heder – och de är inte mindre än männens uppgift i att anskaffa levebröd. De otrogna och deras anhängare påstår att kvinnan har rätt att arbeta utomhus liksom mannen. Dock kan en kvinna inte göra något tungt i tid av graviditet, amning och barnsäng. Om både hon och maken skall ut och jobba, upphör hushållsarbetet, småbarnen förlorar sin vårdnad och amning och maken hittar inte bordet serverat när han kommer hem från arbetet.