Föräldern avrättas om han dödar sin son

publicerad
03.05.2010

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 172-172

Är det ett villkor att mördaren inte är föräldern för att själv bli avrättad i fall han skulle döda sitt barn? Det finns de lärda som säger det och att mördaren inte får avrättas i fall han skulle döda sitt barn. Deras bevis är hadîthen:

“Fadern dödas inte för sitt barn.”1

Ett annat argument är att de anser att föräldern är anledningen till att barnet finns. Därför är det inte lämpligt att barnet orsakar förälderns död.

Andra lärda säger att det inte alls utgör ett villkor. Om vi vet att föräldern har dödat sitt barn avsiktligt, avrättas han. Deras bevis är den allmänna hadîthen:

“Ett liv för varje liv.”2

Tillika den allmänna versen:

“Och i den föreskrev Vi för dem att ett liv för varje liv.”3

De säger också att de andras hadîth är svag och att den inte kan mäta sig med klara och tydliga bevis som säger att liv skall tagas om det dessförinnan släckt ett annat.

Vad berör deras argument, så är det svagt. Det är inte barnet som är orsak till att föräldern mister livet om han dödar barnet. Det är föräldern själv som är orsaken.

Detta är den korrekta åsikten baserat på de starka bevisen. 

1 Ibn Mâdjah (2662) och ad-Dâraqutnî (181).

2 al-Bukhârî (6878) och Muslim (1676).

3 5:45