Följ Salaf och undvik politisk aktivism

Fråga: Är det vist att samarbeta med islamiska partier som bekämpar sekularister, kommunister och andra destruktiva ideologier? Eller är det vist att förkasta alla dessa partier och all politisk aktivism helt och fullt?

Svar: Det visa förhållandet till dessa partier är att vi arbetar som Salaf gjorde. Först och främst skall vi ta den rätta vägen gentemot oss själva, därefter gentemot alla andra. Det räcker för att bekämpa fienden.

Samarbete med vilsna grupper som tillskriver sig islam kan orsaka än större nackdelar med fienderna. Ty de kommer att komma till oss genom de vilsna innovationernas dörr. I och med att vi framstår som en enda grupp framför dem, kommer de att anklaga oss för olika saker och ting. Således skadas vi av samlingen som består av innovationer och Sunnah. Därför skall vi undvika allt sådant och kalla från en enda väg; Salafs väg. Den räcker.

Tänket som manar till att Ahl-us-Sunnah och Ahl-ul-Bid´a enas mot fienden påminner om tänket som manar till att autentiska och svaga hadîther enas för att folk skall motiveras till goda handlingar och avskräckas från synder. Det är fel. Därför anser jag inte alls att svaga hadîther skall komma på tal för att motivera till goda handlingar och avskräcka från synder om inte deras svaghet klargörs. För övrigt räcker det med de autentiska hadîtherna. Detsamma gäller Salafs rena väg som är tom på innovationer; den räcker.