Får vem som helst avrätta en avfälling?

Fråga: Får vem som helst avrätta en avfälling om det fastställs att han verkligen har hädat och blivit en avfälling?

Svar: Nej, det är inte tillåtet att göra det. Liknande handling leder till kaos. Det är endast en makthavare och hans ställföreträdare som har rätt att göra det. Annars kommer det att råda anarki i samhället.