Får en tidigare gift kvinna gifta om sig utan förmyndare?

Fråga: Får en tidigare gift kvinna gifta om sig utan förmyndare?

Svar: Nej, det får hon inte göra. Hadîthen säger:

Ett äktenskap är inte giltigt utan förmyndare och två hederliga vittnen.”1

1Abû Dâwûd (2185), at-Tirmidhî (1101) och Ahmad (6/260).