Får en muslim göra affärsresor till ett otroget land?

Fråga: Får en muslim göra affärsresor till ett otroget och krigförande land?

Svar: Om han klarar av att visa sin religion och låta bli att fatta tycke för hedningarna, så är det tillåtet. Följeslagare som Abû Bakr och andra (radhiya Allâhu ´anhum) reste till hedniska länder för att göra affärer. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde inte det, vilket rapporteras bland annat i Ahmads ”al-Musnad”.

Och om han inte kan visa sin religion och låta bli att fatta tycke för de dem, så är det inte tillåtet att resa till deras länder. Det har flera lärda sagt och så skall de förbjudande hadîtherna tolkas. Därtill har Allâh (ta´âlâ) befallt människan att handla utmed Tawhîd och hata hedningarna. Allt som leder till att det försummas är förbjudet. Likaså kan en sådan resa få honom att vara överensstämmande med dem och behaga dem. Sådant är fallet med många syndiga muslimer som reser till hedningarnas länder. Vi söker Allâhs skydd mot det.