Får en individ döda en magiker?

Fråga: Får en individ döda en magiker om han är övertygad om hans magi och att inga problem kommer att uppstå?

Svar: Nej. Ingen annan än makthavarna får verkställa straffen. Det är bara makthavarna som får verkställa straffen däribland straffet på magikern.