Exempel på de lärda som producerar balanserade studenter

Fråga: Är Salafiyyah begränsad vid ungdomar eller har den lärda?

Svar: Om Salafiyyah hade varit begränsad vid ungdomar skulle den varit kaotisk. Gå till Haram. Hur många kommer du att se sitta med Shaykh Ibn ´Uthaymîn? Du kommer att se en stor folksamling. Hur många kommer du att se sitta med Shaykh Ibn Bâz? Ungdomar som inte sitter med de lärda är förvirrade. De faller i extremism och avvikelse. Ungdomarna som uppfostras av de lärda är balanserade. De står upp mot innovatörerna och klargör deras falskheter och villfarelser. Detsamma gäller Shaykh al-Albânî och Shaykh Rabî´.

Eller menar du lärda som ´Abdullâh al-Ahdal som inte ser skillnaden mellan en hadîth som är Muttasil1 och en som är Musnad2, en som är Mudhtarib3 och en som är Marfû´4, en som är Mursal5 och en som är Mu´allaq6? Vill du att jag klassificerar honom bland de lärda? Aldrig i livet. Det är faktiskt inte tillåtet att sitta med honom. Han är en ond lögnare. Han ljuger om oss. Har han verkligen sett att vi tar emot pengar? Har han verkligen sett att vi brevväxlar med islams fiender och sekularisterna och att vi är deras spioner? Han är en lögnare som bränner sig själv med sig själv – och lov och pris tillkommer Allâh!

1´Allâmah Ahmad Shâkir sade:

”Det som rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller en följeslagare med en sammanbunden berättarkedja kallas för Mawsûl eller Muttasil.” (Sharh Alfiyyat-is-Suyûtî, sid. 38)

2´Allâmah Ahmad Shâkir sade:

”Musnad är en hadîth som tillskrivs Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med en sammanbunden berättarkedja om så bara till synes.” (Sharh Alfiyyat-is-Suyûtî, sid. 37)

3´Allâmah Ahmad Shâkir sade:

”Om en hadîth skildras på olika sätt, sett till texten eller berättarkedjan, från en återberättare eller flera, och det inte går att avgöra vilken av dem som är starkast, är den Mudhtarib. Det betyder att den är svag förutom vid ett fall…” (Sharh Alfiyyat-is-Suyûtî, sid. 99)

4´Allâmah Ahmad Shâkir sade:

”Det som tillskrivs profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) av tal, handling eller godkännande kallas för Marfû´.” (Sharh Alfiyyat-is-Suyûtî, sid. 38)

5´Allâmah Ahmad Shâkir sade:

”Mursal är en hadîth som en efterföljare, stor som liten, rapporterar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att nämna vem som har berättat den för honom.” (Sharh Alfiyyat-is-Suyûtî, sid. 43)

6´Allâmah Ahmad Shâkir sade:

”Mu´allaq är en hadîth vars inledning på berättarkedjan inte nämns. Det spelar ingen roll om det är en eller flera återberättare som har strukits från kedjan.” (Sharh Alfiyyat-is-Suyûtî, sid. 50)