En film om Ahmad bin Hanbal

Fråga: Det finns en dramatisering av Imâm Ahmad bin Hanbal. Vad säger ni om det?

Svar: Vi får inte skådespela dessa imamer av vägledning, kunskap och Sunnah. Detsamma gäller Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Vi får inte skådespela dem och försöka efterlikna dem. Det är inte lämpligt.