En enda sysselsättning: Bekämpa Ahl-us-Sunnah!

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den av er som ser något orätt skall ändra på det med handen. Klarar han inte av det, gör han det med munnen. Klarar han inte av det, gör han det med hjärtat och det är det svagaste av tron.”1

Denna hadîth avvisar Khawâridj, Djahmiyyah, Mu´tazilah och Murdji’ah, och inte bara Murdji’ah, vilket al-Bahraynî yrar om.

Varför begränsar han hadîthen vid Murdji’ah? Varför tiger han och hans sekt Haddâdiyyah? Varför låtsats de om intet gällande de andras fara? Därför att den största faran, enligt dem, är att Ahl-us-Sunnahs metodik sprids. Därför ser du dem, alltsedan Mahmûd al-Haddâd grundade denna brottsliga sekt, bara sysselsätta sig med att bekämpa Ahl-us-Sunnah. Deras krig mot Ahl-us-Sunnah distraherar dem från att bekämpa Râfidhah, de sekulära, kommunisterna, judarna och nasaréerna. Var är de när det kommer till hadîthen:

Den av er som ser något orätt skall ändra på det med handen. Klarar han inte av det, gör han det med munnen. Klarar han inte av det, gör han det med hjärtat och det är det svagaste av tron.”?

Anser inte de att dessa omnämnda dogmer och metodiker är orätt? Eller har sanningen hos Ahl-us-Sunnah blivit till falskhet varför de förtjänar att bekämpas? Förmodligen känner de bäst sina onda uppsåt och avsikter.

1Ahmad (3/10) och Muslim (49).