En Da´wah skall inte bara spridas med ord

Muhammad Abû Zahrah sade:

”Wahhâbiyyah nöjde sig inte med att bara kalla. De tog även till sig vapen för att strida mot de oliktänkande för att de ansåg sig själva bekämpa innovationer.”

Först och främst bevisar hans ord ”Wahhâbiyyah nöjde sig inte med att bara kalla” hans okunnighet. Om man har förmågan räcker det inte att bara kalla muntligt för att bekämpa islams fiender. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrev trots allt både kallet och Djihâd för Allâhs sak.

För det andra är hans ord ”De tog även till sig vapen för att strida mot de oliktänkande” en lögn. De krigade inte alls mot de oliktänkande bara för att de inte tyckte som dem. De stred antingen utav självförsvar eller också för att utplåna avguderiet om det fanns ett behov av strid. Deras striders historia vittnar om det och är nedskrivna i flera böcker.