En bra Sûfî

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

al-Djunayd berättade att Abû Sulaymân ad-Dârânî sade:

Ibland kunde jag höra en anekdot från folk som fastnade flera dagar i mitt hjärta. Jag godtog inte den förrän två ärliga vittnen från Qur’ânen och Sunnah hade vittnat om den.”1

al-Djunayd tillhörde Sûfiyyahs ledare. Måttliga Sûfiyyah vill säga. De första Sûfiyyah. De var måttliga och avvek inte från Sunnah. De månade emellertid om dyrkan och flit samtidigt som de följde Sunnah. En av dem var al-Djunayd.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/91).