En bok full av lögner

289 – ´Abdus-Samad bin al-Fadhl. Han framförde flera saker från vår imam däribland: Abûl-Husayn bin al-Muhtadî underrättade oss, från ´Umar bin Shâhîn: Abû ´Abdillâh bin Ma´mar al-Balkhi underrättade oss: ´Abdus-Samad bin al-Fadhl berättade för oss:

”Ahmad bin Hanbal blev frågad om al-Kalbîs Qur’ân-tolkning. Han svarade: ”Den består av lögner från början till slut.” Han fick frågan: ”Är det tillåtet att titta i den?” Han svarade: ”Nej.”