Elden före Domedagen

Författare: Shaykh Hamûd bin ´Abdillâh at-Tuwaydjarî
Källa: Ittihâf-ul-Djamâ´ah (2/263-270)
Dâr-us-Sumay´î, 1414
Förkortning: darulhadith.com

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Domedagen kommer inte att äga
rum förrän det kommer upp en eld från Hidjâz som kommer att lysa
upp kamelhalsarna i Busrâ.”

Rapporterad av al-Bukhârî och
Muslim.

Râfi´ bin Bishr as-Sulamî (radhiya
Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade (i betydelse):

”Elden är på väg från
Hubs Sayl. Den sprider sig som en långsam kamel. Den sprider sig
på dagen och står stilla på natten. Den beger sig iväg
och försvinner. Det kommer att sägas: ”Människor! Elden har begett sig
iväg; bege er iväg! Människor! Elden sover; sov! Människor! Elden har
försvunnit; försvinn!” Den elden får tag på, äter den upp.”

Rapporterad av Imâm Ahmad, at-Tabarânî,
Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Hâkim i ”al-Mustadrak”. al-Haythamî sade:

”Ahmads män är den Autentiskas
män. Enda undantaget är Râfi´ som förövrigt är pålitlig.”

Hudhayfah bin Usayd (radhiya
Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade (i betydelse):

”Domedagen kommer inte att äga
rum förrän en eld kommer ut från Rakûbah och lyser upp kamelhalsarna
i Busrâ.”

Rapporterad av Abû ´Awânah.

Sharh bin Hawshab rapporterade
från ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att
han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga (i betydelse):

”Det kommer att finnas en utvandring
efter en annan. Människorna kommer att dra sig till Ibrâhîms utvandringsplats
och endast de värsta människorna kommer att finnas kvar på jorden.
Jorden kommer att sluka upp dem, Allâh kommer att utrota dem och elden
kommer att samla ihop dem med apor och grisar. När de sover, sover den
med dem, och när de sover på dagen, sover den på dagen med
dem. Den som hamnar efter äts upp.”

Rapporterad av Imâm Ahmad. al-Haythamî
sade:

”Sharh är pålitlig. Det
finns tal om honom som inte skadar honom. Resten av männen är den Autentiskas
män.”

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu
´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade
(i betydelse):

”Elden kommer att skickas till
människorna i öst och den kommer att samla ihop dem i väst. När de sover,
sover den med dem, och när de sover på dagen, sover den på
dagen med dem. De som faller och kommer efter, tar den tag i. Den driver
dem i takt med en skadad kamel.”

Rapporterad av at-Tabarânî i
”al-Kabîr” och ”al-Awsat”. Dess män är pålitliga. Likaså rapporterade
al-Hâkim den i ”al-Mustadrak” och sade:

”Autentisk berättarkedja och
varken al-Bukhârî eller Muslim har rapporterat den.”

adh-Dhahabî höll med honom i
”at-Talkhîs”.

´Abdullâh bin Salâm (radhiya
Allâhu ´anh) berättade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
blev frågad om tecknena innan Domedagen. Han (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) sade (i betydelse):

”Det första av Domedagens tecken
är att en eld kommer ut från öst och samlar ihop dem i väst.”

Rapporterad av at-Tabarânî i
”al-Awsat”. al-Haythamî sade:

”Dess män är den Autentiskas
män.”

Elden som kommer att driva människorna
till Samlingsplatsen (Mahshar) och sova med dem när de sover och sova
på dagen med dem när de sover på dagen, är elden som kommer
precis innan Domedagen – och Allâh vet bättre.