Dragen i öronen

Abû Ismâ´îl sade: Ismâ´îl bin Ibrâhîm underrättade oss: Muhammad bin ´Abdillâh underrättade oss: Abûl-Walîd Hassân bin Muhammad al-Faqîh underrättade oss: Ibrâhîm bin Muhammad al-Kûfî sade:

Jag såg Ahmad och Ishâq lyssna till ash-Shâfi´î när han gav utslag till folket i Makkah. ash-Shâfi´î sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Har ´Aqîl lämnat efter sig något boende till oss?”1

Då sade Ishâq: ”Yazîd berättade för oss, från al-Hasan och Abû Nu´aym och ´Abdah underrättade oss, från Sufyân, från Mansûr, från Ibrâhîm att ingen av dem ansåg det och att inte heller ´Atâ’ och Tâwûs ansåg det.” ash-Shâfi´î sade: ”Vem är det?” Det sades: ”Ishâq bin Ibrâhîm al-Handhalî – Ibn Râhûyah.” ash-Shâfi´î sade: ”Är du han som sägs vara den lärde av Khurâsân? Som jag hade velat att någon annan hade varit i ditt ställe så att jag kunde befalla någon dra honom i öronen. Jag sade ‘Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade’ och du säger ‘´Atâ’, Tâwûs och Mansûr från Ibrâhîm och al-Hasan sade’. Har någon att säga något med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?”2

1al-Bukhârî (3/360) och Muslim (1351).

2Manâqib-ush-Shâfi´î, sid (1/214), av al-Bayhaqî.