Domen och straffet för att förtala profeten

Fråga: Vad är domen för personen som förtalar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Förtal av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans religion är otro som utesluter förtalaren från religionen. Sålunda blir förtalaren en avfälling. Det råder samstämmighet om att avfällingens straff är avrättning. Skulle förtalaren vara en ursprunglig hedning upphävs hans pakt med muslimerna med den anledningen att han har förtalat sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Även denne måste avrättas.

Det finns imamer som har skrivit böcker kring ämnet. En av dem är Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh). Han har författat sin kända bok ”as-Sârim al-Maslûl ´alâ Shâtim-ir-Rasûl”. Ibn-ul-Mundhir, al-Qâdhî ´Iyâdh och andra har utropat samstämmighet om att den som förtalar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall avrättas. Vissa av dem har utropat samstämmighet om förtalarens otro och att han skall avrättas som avfälling. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ

”Om du frågade [dem vad de menade med vad de sade] skulle de säkert svara: ”Vi bara skämtade.” Säg: ”Då var era skämt alltså riktade mot Allâh, Hans budskap och Hans sändebud.”1

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Det finns inga delade åsikter om att den muslimske förtalaren hädar och skall avrättas… Om han däremot är en otrogen Dhimmî, skall även han avrättas enligt Mâliks rättsskola och de lärda i al-Madînah. Denna åsikt har Ahmads rättsskola och Fuqahâ’ bland de Hadîth-lärda.”

Den muslimske makthavaren är alltså skyldig att avrätta honom. Det är inte vilken individ som får göra det. Det är makthavaren som skall göra det.

19:65