Domen för att ta hjälp av USA mot Irak

När USA ville anfalla Irak, gladde sig lögnspridarna, fienderna och de avundsjuka. De sade att Saudiarabien hade hädat och att det var dags att störta det. De gladde sig över det baserat på att det är en oinskränkt otro att hjälpa avgudadyrkare mot Muslimerna. De förstod antingen inte den detaljerade frågan eller så vill de inte förstå den. Det fanns soldater på gränsen som ringde till oss och sade:

”De har gjort Takfîr på oss och tagit ut oss ur religionen. Stämmer det?”

Jag visade lögnen i det uttalandet och till följd därav författade jag boken ”Hukm Mudhâharat-il-Mushrikîn”. Den trycktes och delades ut i Kuwait. Därefter trycktes den även i Saudiarabien och delades ut via Internet. Det var ett dödande slag mot dessa lögnspridare. Det klargjordes för människorna att det inte är en oinskränkt otro att hjälpa avgudadyrkarna. Det finns tre typer av hjälp i denna fråga:

1 – Tillåten.

2 – Förbjuden.

3 – Otro.

Om det skulle vara så att Saudiarabien hjälpte USA mot Irak, hade det varit den tillåtna hjälpen baserat på de omständigheter och bevis som vi har klargjort. Den nämns i Qur’ânen:

لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً

”De troende skall inte ta de otrogna snarare än sina trosbröder till bundsförvanter – den som gör så skär av banden till Allâh – såvida ni inte fruktar något från deras sida som är att frukta.”1

Från Sunnahn finns bevis i Hâtib bin Abî Balt´ahs hadîth som trots allt inte var ursäktad. Faktum är att hans handling faller under Allâhs (´azza wa djall) Ord:

لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً

”De troende skall inte ta de otrogna snarare än sina trosbröder till bundsförvanter – den som gör så skär av banden till Allâh – såvida ni inte fruktar något från deras sida som är att frukta.”2

När vissa människor läste denna vers, var det som om de läste den för första gången. Sålunda är vi i behov av människor som begriper och förstår sig på religionen och som avvisar dessa extremister, för att klargöra sanningen för de okunniga.

Boken ”Hukm Mudhâharat-il-Mushrikîn” var alltså ett dödande slag mot denna Takfîrî-metodik då den visade att vi är långt bort från otron – och lov och pris tillkommer Allâh – och att vi håller oss till den sanna metodiken när det handlar om att ta hänsyn till välfärd och ofärd.

1 3:28.

2 3:28.