Domen för att sälja böcker som innehåller otro

Författare: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî
Källa: al-Madjmû´ (9/253)
publicerad
31.03.2008

Det är inte tillåtet att
sälja böcker om otro (Kutub-ul-Kufr), ty de är tomma på tillåten
nytta. Faktum är att det är obligatoriskt att förgöra dem. Detsamma gäller
böcker om astrologi, magi, filosofi och liknande böcker som består
av förbjudna lögner. Det är alltså förbjudet att sälja dem på
grund av att de inte består av tillåten nytta – och Allâh
(ta´âlâ) vet bättre.