Domen för att sälja avvikande böcker

Fråga: Vad är domen för personen som säljer böcker som avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik och är skrivna av Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´a?

Svar: Det är inte tillåtet att sälja böcker som består av villfarelse och avvikelse. Faktum är att det är obligatoriskt att förstöra dem. Det är obligatoriskt att förstöra böcker som består av villfarelse, avvikelse och kätteri. Ty de bidrar med en förstörd troslära och religion.

Skulle böckerna däremot vara skrivna av de lärda och bestå av några mindre fel, är det inte förbjudet att sälja dem.

Angående böcker som är skrivna av kättare och avvikande människor, är det inte tillåtet att sälja dem. De måste förstöras. Felen varierar. Felen som finns i böckerna varierar.