Domen för att säga att judar och kristna är våra bröder

Fråga: Det finns folk på TV-program som säger att judarna och de kristna är våra bröder i tron. Vad är domen för dessa människor? Är de  otrogna?

Svar: Den som säger att judarna och de kristna är våra bröder har hädat med det uttalet. Det enda undantaget är att personen är okunnig. I detta fall klargör man sanningen för honom. Om han då fortsätter, förklaras han vara otrogen. Men vad berör den som ångrar sig, så förlåter Allâh honom.