Domen för att kämpa tillsammans med Râfidhah mot de otrogna

Fråga: Är det möjligt att enas med Râfidhah för att strida mot den främmande fienden som exempelvis kommunisterna?

Svar: Jag anser det vara omöjligt. Ahl-us-Sunnah är ålagda att hålla sig för sig själva och betrakta sig själva som ett enda samfund och en enda kropp. De skall mana Râfidhah till att hålla sig till Allâhs bok och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Om de gör det, anses de vara våra bröder. Först då får vi samarbeta med dem.

Men så länge de hatar och förtalar nästan alla följeslagare – som Abû Bakr och ´Umar – och dyrkar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj – som´Alî, Fâtimah, al-Hasan och al-Husayn – och anser att de tolv imamerna är felfria och att de känner till det dolda, [så går det inte]. Allt detta hör till de värsta lögnerna och allt detta motsätter sig Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik.