Domen för att handla med kors och davidsstjärnor

publicerad
18.04.2010

Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ’imah (13/68)

Fråga: Vad är domen för att handla med davidsstjärnor och kors?

Svar: Det är inte tillåtet att handla med varor och produktioner som bär på otrons symboler och kännetecken som kors, davidsstjärnor och liknande. Det är varken tillåtet att köpa det eller att sälja det.