Domen för att förtala och baktala den otrogne

Fråga: Är det tillåtet att baktala och förtala den otrogne och avgudadyrkaren?

Svar: Allt det är tillåtet. Den otrogne saknar helgd. Det enda undantaget är om det kan orsaka nackdelar. Exempel på det är att den otrogne förtalas i ansiktet eller bakom ryggen. Om han får reda på detta, finns det risk att han förtalar hans religion, profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och liknande. I detta fall är det förbjudet att förtala avgudadyrkaren.