Domen för att betala mer Zakât-ul-Fitr än vad som krävs

Fråga: Vad är domen för att betala mer Zakât-ul-Fitr än vad som är obligatoriskt och att anse det som frivilligt?

Svar: Det är tillåtet och inte föraktfullt enligt de flesta lärda som ash-Shâfi´î, Ahmad och andra. Däremot anser Mâlik att det är föraktfullt.

Vad berör att betala mindre än den ålagda summan, så anser ingen av de lärda att det är tillåtet.