Domen för att anklaga någon för homosexualitet

publicerad
03.05.2010

Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (12/389-390)
Förkortning av darulhadith.com

al-Khiraqî sade:

“Om man säger till en person “Din homosexuelle person (Yâ Lûtî)!”, frågar man honom vad han menar. Om han säger att han menade att han kommer från Lûts folk, straffas han inte för anklagelse. Om han säger att han menade att han gör det Lûts folk gjorde, anses han ha anklagat honom för otukt.”

Här finns två frågor:

1 – Den som anklagar en man för Lûts folks handlingar, för att ha utfört handlingen eller för att handlingen har utförts på honom, skall straffas för anklagelse. Denna åsikt har al-Hasan, ash-Shâfi´î, an-Nakha´î, az-Zuhrî, Mâlik, Abû Yûsuf, Muhammad bin al-Hasan och Abû Thawr.

´Atâ’, Qatâdah och Abû Hanîfah menar att han inte skall straffas eftersom han anser att det är en anklagelse som inte ålägger straff.

2 – Om han säger att han menade att han kommer från Lûts folk, har Ahmad flera åsikter om frågan. Flera har rapporterat från honom att han anser att han skall straffas för att ha sagt “Din homosexuelle person (Yâ Lûtî)!” Denna åsikt har även Abû Bakr [´Abdul-´Azîz al-Hanbalî]. Samma åsikt har az-Zuhrî och Mâlik.

Hans andra åsikt säger att han inte skall straffas. Detta rapporterade al-Marwadhî från honom.

Hans tredje åsikt säger att om han sade det i ett ilsket tillstånd, straffas han eftersom det tyder på att han avsåg anklagelsen.

Den mest korrekta åsikten är den första eftersom man inte förstår något annat än att han anklagar honom för Lûts folks handling. Ty ingen är kvar från Lûts folk. Sålunda kan man inte tillskrivas dem.