Dömd av en sekulär domstol

Fråga: Vi lever i ett land vars domstol dömer med människostiftade lagar. Får vi dömas av den för att få vår rätt?

Svar: Ja. Så länge du bara tar din rätt och inte är orättvis mot någon, så är det harmlöst. Låt inte din rätt rinna ut i sanden.