Dödsstraff säkrar samhället

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

”Denna Qur’ân leder till den rätta, den raka vägen och ger dem som tror och lever rättskaffens det glada budskapet att en riklig belöning väntar dem.”1

Till Qur’ânens vägledning till den rätta och raka vägen hör vedergällning. Om en människa blir arg och får för sig att döda någon och sedan erinrar sig att hon själv kommer att avrättas, blir hon avskräckt och låter bli att döda den andra personen. Därmed överlever både den som skulle döda och den som skulle dödas. Ty han avrättas inte då han inte har dödat någon. Bara Allâh vet hur många människor överlever på grund av att dråparen avrättas. Han (ta´âlâ) sade:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”I vedergällning har ni fått liv; ni som har förstånd – så att ni fruktar.”2

Detta hör självklart till de rättvisaste och bästa metoderna. Därför ser vi genom historiens lopp hur sällan det förekommer mord i världens länder som dömer utmed Allâhs bok. Vedergällning avskräcker mord, vilket Allâh nämner i den ovannämnda versen.

Islams fiender säger att det inte är vist med liknande vedergällningar. De menar att samhället blir allt mindre om man skall avrätta person efter person. I stället  anser de att man skall ha fängelsestraff.

Detta tal är emellertid värdelöst och tomt på vishet. Fängelsestraff avskräcker inte en person från att döda. I och med att straffet inte är avskräckande, kommer de dumma bara fortsätta med dödandet. Det är just då samhället blir hälften så litet.

117:9

22:179