Dödsbud i tidning

Fråga: Då en person dör skriver tidningarna om hans fina drag. Är det jämmer?

Svar: Det är onödigt och inte alls osannolikt att det också är jämmer. Hans död kan tillkännages så att folk kan be för honom. Att hans goda sidor och drag tas upp är onödigt. Det är ett beröm som kan medföra sorg och förtvivlan.