Döda magiker i otrogna länder?

Fråga: Vi bor i ett otroget land vari det finns många magiker. Vad är föreskrivet att göra gällande dem? Får muslimerna där döda dem?

Svar: Nej. Ingen annan än myndigheterna får döda dem. Skydda er mot dem genom att påminna er om Allâh (subhânah) och läsa böner morgon och kväll. Håll er borta från dem. Blandas inte med dem. Sitt inte med dem.