Dö om du vill

publicerad
16.02.2010

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî (d. 748)
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/67)

Yahyâ bin ´Awn sade:

“Jag var tillsammans med Sahnûn när vi besökte Ibn-ul-Qassâr som låg sjuk. Sahnûn sade till honom: “Varför är du orolig?” Han sade: “På grund av döden och för att jag skall komma till Allâh.” Han sade: “Tror du inte på sändebuden, Domedagen, räkenskapen, paradiset, helvetet, att Abû Bakr och därefter ´Umar är detta samfunds bästa människor, att Qur’ânen är Allâhs tal och att den inte är skapad, att man kommer att se Allâh på Domedagen, att Han har rest Sig över Tronen och att man inte får göra uppror mot makthavarna även om de skulle vara orättvisa?” Han sade: Jo, jag svär vid Allâh att jag gör det.” Då sade Sahnûn: “Dö om du vill. Dö om du vill.”