Djihâds sorter och agenda

Djihâd mot fienden delas upp i två sorter:

1 – Djihâd i självförsvarande syfte.

2 – Djihâd i anfallande syfte.

När de otrogna attackerar oss, är vår djihâd i självförsvarande syfte. När vi anfaller de otrogna, är vår djihâd i anfallande syfte. Men är vår djihâd mot de otrogna för att de skall konvertera till islam eller för att Allâhs ord skall råda ehuru de inte konverterar till islam? För att Allâhs ord skall råda ehuru de inte konverterar till islam. Beviset för det är hadîthen som rapporteras av Muslim i hans ”as-Sahîh” via Buraydah bin al-Husayb som sade:

”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsåg en ledare till en armé eller en bataljon befallde han honom att frukta Allâh och ta väl hand om muslimerna som var med honom…”

Därefter befallde han honom att lägga fram tre alternativ till den belägrade fienden: konvertera till islam, underordna sig Allâhs dom och betala djizyah eller kriga. Det är allmänt känt att vårt krig mot vår fiende är inte för att de skall konvertera till islam, ty det finns inget tvång i religionen, utan för att Allâhs ord skall råda och islam skall härska:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

”Det är Han som har sänt Sitt sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för avgudadyrkarna.”1

Det är alltså syftet. Vems ord råder om vi tar djizyah från de otrogna som förnedrade betalar den till oss? Allâhs (´azza wa djall)!

19:33