Djihâd för Satans sak

publicerad
03.02.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsning: Ta’sîl-ul-Intimâ’ wal-Muwâtanah ash-Shar´iyyah

Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=1

Fråga: Den här frågeställaren vill att ni kommenterar den som säger att Allâh endast förbjuder självmord om det sker utav fiendskap och orättfärdighet. Det är som om att självmordsbombaren vill säga att han endast gör det utav en välfärd, nämligen Djihâd för Allâhs sak och krig mot världens Tawâghît, och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inskränkte självmordet med avsikt.

Svar: Utför dessa människor sina illdåd i muslimska länder eller i otrogna länder? Det är kanske till och med de otrogna som har tränat dem dessa frågor. De utför dessa handlingar i muslimska länder. De förstör, dödar och skrämmer i muslimska länder. Hur kan detta vara Djihâd för Allâhs sak? Detta  hör till Djihâd för Satans sak.