Detta är Allâh, er Herre!

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ

”Er Herre är helt visst Allâh, som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen. Han styr skapelsens ordning. Ingen kan tala till förmån för en annan utan Hans tillåtelse. Detta är Allâh, er Herre. Honom skall ni tillbe! Vill ni inte tänka över [detta]?”1

Han (´azza wa djall) sade:

يُدَبِّرُ الأَمْرَ

”Han styr skapelsens ordning.”

Det vill säga, Han allena beslutar den.

مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ

”Ingen kan tala till förmån för en annan utan Hans tillåtelse.”

Det vill säga, medlarna medlar inte utan Hans tillstånd. Versen avvisar an-Nadhr bin al-Hârith som brukade säga:

”På Domedagen skall al-Lât och al-´Uzzâ medla för mig.”

Han (ta´âlâ) sade:

ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ

”Detta är Allâh, er Herre.”

Det vill säga, Han som har gjort de omnämnda handlingarna är er Herre – ni har ingen Herre utom Honom.

أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ

”Vill ni inte tänka över [detta]?”

Skall ni inte dra lärdom?

110:3