Det var talibanernas plikt efter 9/11

Fråga: Usâmah bin Lâdin och talibanerna brydde sig inte om det afghanska folkets liv, vilket förstods när talibanerna vägrade lämna ut Usâmah bin Lâdin. Vad är er kommentar om detta?

Svar: Jag kan inte säga något om det. Om talibanerna hade velat skydda sitt folk mot krigets sorger, skulle de frågat de lärda om att lämna ut Usâmah bin Lâdin. I så fall skulle ingen lärd tvekat att ge dem en sund och korrekt islamisk dom. Jag ber Allâh att han vägleder Afghanistan och alla andra muslimska länder till det som är bäst för samfundet.