Det svåraste dagens människor har att acceptera

Imâm Ahmad bin ´Alî al-Maqrîzî sade:

”[Till hjärtats handlingar hör… ] … kärlek för Hans sak och hat för Hans sak.”1

Detta är det svåraste för dagens människor eller åtminstone för en stor del av dem. Kärlek och hat för Allâhs sak. De har inte den frågan och att man varken skall älska eller hata någon för Allâhs sak. De anser att människorna är jämlika. De talar om humanismen, mänskliga rättigheter, medborgarskap och dylikt. De säger att man inte skall hata någon, tala illa om någons religion eller varna för någons religion och innovation. De vill inte att man skall säga något om det. Detta är inte tillåtet. De vill begrava det här fundamentet nu. De vill begrava kärleken och hatet för Allâhs sak. De vill inte att det skall finnas någon skillnad mellan muslimen och den otrogne, den troende och hycklaren, syndaren och den fromme. Det är detta som de kämpar för i dag. Detta är det svåraste för dem; kärlek och hat för Allâhs sak. De kallar det för ”hat” och säger att du är hatisk, att du hatar andra människor och liknande uttalanden som de sprider nu.

1 Tadjrîd-ut-Tawhdîd al-Mufîd, sid. 104.