Det finns alltid en plats för hidjrah

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

”Säg till Mina troende slavar: ”Frukta er Herre! De som gör det goda i denna värld har gott att vänta. Allâhs jord är vid. Bara de som håller ut skall få sin [fulla] lön och mer därtill.”1

Häri finns en glad profetia från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer och då kommer den att vara i samma tillstånd.”2

Denna vers anvisar detta. Likaså berättar Allâh (ta´âlâ) att Hans jord är vid. När ni hindras från att dyrka Honom på en plats, får ni utvandra till en annan. Detta är generellt och gäller alltid och överallt. Alltså måste det alltid finnas en tillflyktsort för den muslimske utvandraren där han kan praktisera sin religion.

139:10

2Muslim (1920).