Det enda som får läsas i Qunût

Fråga: Är det tillåtet att läsa i Qunût:

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّك

Allâh! Jag ber Dig om det bästa som Din slav och profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Dig om. Och jag ber Dig om skydd mot det värsta som Din slav och profet bad Dig om skydd mot.”1?

Svar: Det läses inte i Qunût. Det enda som skall läsas i Qunût i Witr är:

اللهم اهدِنا فيمَن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقِنا شر ما قضيت [ف]انك تقضي ولا يقضى عليك [و]اٍنه لا يذل مَن واليت [ولا يعزُ من عاديت]تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك

”Allâh! Vägled oss med dem som Du har väglett, skona oss med dem som Du har skonat och ta hand om oss med dem som Du har tagit hand om. Välsigna oss i det som Du har gett oss och skydda oss mot ondskan som Du har beslutat. Du beslutar och beslutas inte. Den som Du tar hand om förnedras inte, den som Du är fiende till stärks inte. Du, vår Herre, är väldig och hög. Det finns ingen annan räddning från Dig än till Dig.”

Fråga: I Ramadhân brukar de läsa många böner.

Svar: Det är grundlöst så länge inte muslimerna har råkat ut för en incident som fientligt angrepp och liknande. Annars är det inte föreskrivet att vanligtvis läsa något annat än:

اللهم اهدِنا فيمَن هديت

”Allâh! Vägled oss med dem som Du har väglett…”

Fråga: Så när jag är hemma skall jag inte läsa i Qunût:

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا

Allâh! Jag ber Dig om det bästa…”

och:

اللهم صل على محمد

Allâh! Hylla Muhammad…”?

Svar: Den enda föreskrivna bönen i Qunût i Witr är den som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde al-Hasan. I den bönen är det även föreskrivet att hylla sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) då vissa Salaf gjorde så. Inga andra adderade böner är föreskrivna så länge inte fienden har anfallit ett muslimskt land. I så fall är det tillåtet att be vad som är lämpat efter den situationen. För övrigt överskrider vi inte sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) undervisning.

Fråga: Kan man säga att det är innovation?

Svar: Självklart. Allt som överskrider sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) undervisning och saknar en incident som tillåter ytterligare böner, är ett tillägg – och tillagd dyrkan är innovation.

Fråga: Som ni kanske vet gör man så i alla moskéer här under Ramadhân.

Svar: Hur skall jag inte veta det? Den heliga moskén har spridit den innovationen till hela världen. Det vet jag. Men det är inte tillåtet förutom vid incidenter.

Fråga: Vissa böner kan vara en halvtimme.

Svar: Finns det tvivel om att det är innovation? Det är tvivelsutan innovation. Det är obligatoriskt att återvända till Sunnah.

Fråga: Hur lyder hyllningen efter bönen i Witr?

Svar: Efter Witr säger du bara:

اللهم صل على محمد النبي الأمي و على آله و صحبه و سلم

Allâh! Hylla och sänd frid över den olärde profeten Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.”

1Ahmad (24498) och Ibn Mâdjah (3846). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (1276).