Det är Salafiyyûn som bekämpar terrorismen

Yemen Times: Det går rykten om att Salafiyyûn är ett terroristiskt gäng trots att vi vet att det är en islamisk och fredlig grupp vars syfte är att sprida kunskap och att det samröre som vissa islamiska strömmar, som Djihâd-rörelsen och andra, brukar ta upp saknar grund och att det endast rör sig om missförstånd. Vi skulle vilja veta vilka och hur många utbildningscenter för Ahl-us-Sunnah, eller Salafiyyûn, som du ansvarar för.

Svar: Vad gäller centren, ansvarar och står varje broder för sitt center. Vår metodik är en och den handlar om att lära ut Qur’ânen och Sunnah. Detta vet makthavarna om. När [premiärministern] ´Abdul-Karîm al-Iryânî fick ett telefonsamtal, förmodligen från London, sades det till honom att det finns en extrem grupp i Sa´dah. Då sade han att det inte stämde och att det endast finns en lärd man som lär ut Qur’ânen och Sunnah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En underrättelse är inte som ett ögonvittne.”

Poeten sade:

Skall du inte följa med för att se vad de har berättat för dig?
Den som ser är inte som den som hör.

Vårt kall är från Allâhs bok till Allâhs bok och från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Jag personligen har flera band i vilka jag avvisar sprängattentatsmännen. Detta gäller även om det inte händer i Jemen. Ty det sätter skräck i medborgarna och förstör relationerna mellan människorna och länderna. Ahl-us-Sunnah fördömer terrorism. Det är islams fiender som skall injagas skräck1. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) befaller oss att injaga skräck i dem:

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ

”Och vidtag alla rustningar ni förmår och håll stridshästarna i beredskap så att ni injagar skräck i Allâhs och era fiender.”2

Angående muslimerna, är det inte tillåtet för muslimen att skrämma en annan muslim för att inte tala om att döda honom. al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Ibn ´Umar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den troende kommer att ha möjlighet att utföra goda handlingar i sin religion till dess att han spiller förbjudet blod.”

Det är Ahl-us-Sunnah som bekämpar terrorismen. Problemet ligger i att andra inte läser Ahl-us-Sunnahs böcker eller ens vill läsa dem. Istället väljer de att ljuga om dem. Uppskattningsvis har mer än 100.000 studenter varit i Dammâdj och åkt tillbaka. De känner alla till Ahl-us-Sunnahs kall och att det kallar till Qur’ânen och Sunnah. Dessa människor skadar inte oss. De skadar bara sig själva.  Angående oss, är vårt kall känt. Till och med makthavarna känner till det.